Belediye Şirketlerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında KDV Oranı %1 Oldu!

Bakanlar Kurulu tarafından günlerdir beklenen ve en çok merak edilen konulardan birisi olan belediye şirketlerine personel alımlarında uygulanacak KDV oranı konusunda karar 9 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Belediye Şirketlerinin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımlarında KDV Oranı %1 Oldu!

Bakanlar Kurulu tarafından günlerdir beklenen ve en çok merak edilen konulardan birisi olan belediye şirketlerine personel alımlarında uygulanacak KDV oranı konusunda karar 9 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlar Kurulu tarafından günlerdir beklenen ve en çok merak edilen konulardan birisi olan; Belediye Şirketlerine mal ve hizmet alımlarında uygulanacak KDV oranları konusunda karar 9 Mayıs’ta Resmi Gazete’de yayımlandı. Belediye ve il özel idaresi şirketlerinde mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranları 1 sayılı listeye eklenmiş, KDV oranı %1’e indirilmiştir.

Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile Belediye şirketlerine geçen taşeron işçilerin ücretlerinin ödenmesinde şirketin keseceği faturada %18 olan KDV oranı %1 olarak belirlenmiştir. İlgili karar gereğince 1 Haziran tarihinden itibaren kesilecek faturalarda %1 KDV oranı uygulanacak.

Bakanlar Kurulu kararı aşağıdaki şekildedir;

Karar Sayısı : 2018/11658

Ekli “Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 9/4/2018 tarihli ve 46111 sayılı yazısı üzerine, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 23/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞKANI

MAL VE HİZMETLERE UYGULANACAK KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KARAR

MADDE 1– 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararın eki (I) sayılı listeye aşağıdaki sıra eklenmiştir.

“20- İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler.”

MADDE 2– Bu Karar, yayımı tarihini izleyen aybaşından itibaren yürürlüğe girer.

MADDE 3– Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

Bakanlar Kurulu Kararının Yayımlandığı Resmi Gazetenin
Tarihi Sayısı
30/12/2007 26742
Bakanlar Kurulu Kararında Değişiklik Yapan Düzenlemelerin Yayımlandığı Resmi Gazetelerin
Tarihi Sayısı
8/2/2008 26781
6/4/2008 26839
19/7/2008 26941
20/9/2008 27003
29/3/2009 27184
15/7/2009 27289
28/4/2011 27918
27/11/2011 28125
27/12/2011 28155
27/1/2012 28186
24/3/2012 28243
12/9/2012 28409
1/1/2013 28515
24/2/2013 28569
1/12/2013 28838
31/1/2015 29253
1/1/2016 29580
5/5/2016 29703
30/6/2016 29758
8/9/2016 29825
25/11/2016 29899
3/2/2017 29968
28/7/2017 30137
3/2/2018 30321
5/5/2018 30412

Kararın orijinal görünümüne ulaşmak için tıklayınız.

ADRES
Yenibosna Merkez Mh. Nigar Sk. No: 21 / 1 - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 212 903 01 01
E-POSTA
bahpas@bahpas.com

İletişim Formu

Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

YUKARI