Emeklilik Nedeniyle İşten Çıkarılan Taşeron İşçiye 1.304 TL Emeklilik Tazminatı Ödenecek!

Emeklilik Nedeniyle İşten Çıkarılan Taşeron İşçiye 1.304 TL Emeklilik Tazminatı Ödenecek!

Emeklilik Nedeniyle İşten Çıkarılan Taşeron İşçiye 1.304 TL Emeklilik Tazminatı Ödenecek!

Emeklilik Nedeniyle İşten Çıkarılan Taşeron İşçiye 1.304 TL Emeklilik Tazminatı Ödenecek!

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK kapsamında, taşerondan kadroya geçiş şartlarına baktığımızda en önemli koşullardan birisi; herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmaktı. Yani emekli olduğu halde taşeron olarak çalışmaya devam eden işçiler kadro elde edemedi.

Bir diğer husus ise; kadroya geçtikten sonra emekliliğe hak kazanan işçilerin emekliliğe sevk edileceğidir. Yani 2 Nisan itibariyle taşerondan kadroya geçişi sağlanmış işçiler emekliliğe hak kazandığında kurum ilgili işçileri emekliliğe sevk edecektir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken emekliliğe hak kazanıp, emekli olan çalışanlara geçtiğimiz yıllarda emekli olmalarına bağlı yolluk ödemesi yapılmaktaydı. İlgili mevzuatta 2003’de yapılan düzenleme ile birlikte, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmakta iken emekli olanlara yolluk ödemesi durdurulmuş; belirli bir gösterge üzerinden ödeme yapılmaya başlanmıştır.

Kamu kurum ve kuruluşlarında sürekli ve geçici işçi statüsünde çalışıp emekli olan işçilere bir yolluk, harcırah tazminat vb. bir ödeme yapılıp yapılmayacağı merak konusudur.

Kamu kurum ve kuruluşlarından emekli olanlara ödenecek tazminata (yolluk) ilişkin düzenleme için ilk yasal dayanağımız; 375 sayılı KHK hükümleridir.

İlgili kararnamede;

‘’ (A) bendi kapsamına giren personel ile 22.1.1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (II) sayılı cetvelde yer alan personel ve kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş ve sözleşmeli erbaş ve erler ile terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın (12.105) gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarında tazminat ödenir. ” hükmü yer almaktadır.

Kamu kurumlarında işçi olarak istihdam edilenlerden;

  • Emekliliği isteyen,
  • Emekliliğe sevk olunan,
  • Toptan ödeme hükümleri uygulananlar,
  • Emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenler,
  • Kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilen veya hizmet sürelerinin bitiminde ayrılan TSK. Mensupları,
  • Belirtilmiş olanlardan görev sırasında ölenlerin kanuni mirasçılarına tazminat adı altında ödeme yapılacağı açıktır.

Kamu işçilerine emekliliğe sevk edilmeleri durumunda 12.105 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı sonucunda çıkacak tutarda tazminat ödenmesi gerekecektir.

Konuyu daha somut bir şekilde anlatacak olursak;

(12.105*Aylık Katsayı)

2018 Yılında Emekli Olacaklara Ödenecek Tazminat (Yolluk) Tutarları
2018 Yılı Ocak Ayı Maaş Katsayısı 0,108550
Emekli Olanlara Ödenecek Tazminat Gösterge Rakamı 12.105
12.105*0.108550 1.314 TL Brüt tutar
1314.9*7.59/1000 9.97 Damga Vergisi
2018 Ocak Temmuz Ayı Emekli Yolluk Harcırah Net Tutarı 1304.03 TL

Hizmet yılı ve yaş açısından emeklilik şartını sağlayan ve emekliliğe sevk edilen kamu işçilerine 12.105 gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucunda çıkacak miktarda 1304.03 TL tutarında tazminat ( harcırah) ödemesi yapılacağını değerlendirmekteyiz.

Belirtmemiz gereken bir diğer husus ise; devlet memurlarını kapsamına alacak şekilde 2018-2019 yılları için imzalanan  toplu sözleşmenin  10. maddesinde yer alan hükme göre emekli tazminat gösterge rakamının 12.105 gösterge rakamı yerine 13.558 olarak uygulanmasına karar verildiğidir. Memurların toplu iş sözleşmesinde geçen 13.558 katsayısının işçiler için uygulanıp uygulanmayacağı konusu tartışmalıdır.  Kamuda çalışan işçilerin, memurların toplu iş sözleşmesi haklarından faydalanmaları mümkün olmadığı gibi, bu işçiler 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na tabi değillerdir. Kanaatimiz söz konusu 13.558 katsayısının sadece memurlar için uygulanabileceği yönündedir.

Sonuç olarak 696 sayılı KHK uyarınca sürekli işçi kadrosuna geçen ve emekliliğe hak kazanma gerekçesiyle işine son verilen kamu işçilerine 12.105 gösterge rakamı üzerinden aylık katsayının (2018 Ocak-Haziran için 13.558)  çarpımı sonucunda çıkacak tutar üzerinden tazminat ödenmesi gerekmektedir.

ADRES
Yenibosna Merkez Mh. Nigar Sk. No: 21 / 1 - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 212 903 01 01
E-POSTA
bahpas@bahpas.com

İletişim Formu

Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

YUKARI