KDK’dan Emsal Uygulama: Kadroya Geçemediği İçin KDK’ya Başvuran Taşeron İşçi Kadroya Geçti

KDK'dan Emsal Uygulama: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Sonuçlanması Sebebiyle Kadroya Geçemediği İçin KDK'ya Başvuran Taşeron İşçi Kadroya Geçti

KDK’dan Emsal Uygulama: Kadroya Geçemediği İçin KDK’ya Başvuran Taşeron İşçi Kadroya Geçti

KDK'dan Emsal Uygulama: Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının Olumsuz Sonuçlanması Sebebiyle Kadroya Geçemediği İçin KDK'ya Başvuran Taşeron İşçi Kadroya Geçti

696 sayılı KHK kapsamında taşerondan kadroya geçiş sürecinde özel bir üniversitede özel güvenlik birim şefi olarak çalışan bir işçi sürekli işçi statüsüne geçmek için başvuru yaptığı halde; yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucunda kadroya alınmamıştır.  Taşeron işçi mağduriyetinin giderilmesi maksadıyla Kamu Denetçiliği Kurumuna başvuru yapması sonucunda süreç olumlu sonuçlanarak işe iade edilmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu, dostane çözüm yolu ile taşeron işçinin kadroya geçmesini sağlamıştır. Böylelikle ilgili Üniversite yönetimi, taşeron işçiyi 24 Mayıs 2018 tarihi itibariyle kadroya geçirmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumunun kararı aşağıdaki şekildedir;

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU
(OMBUDSMANLIK)

SAYI: 53878609-101.07.07-E.9725
BAŞVURU NO: 2018/5556
KARAR TARİHİ: 04/06/2018

DOSTANE ÇÖZÜM KARARI

BAŞVURAN:
BAŞVURUYA KONU İDARE: …….. Üniversitesi
BAŞVURUNUN KONUSU: Başvuran tarafından sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmesi talep edilmektedir.
BAŞVURU TARİHİ: 28.4.2018

I. BAŞVURUNUN KONUSU
1. Kurumumuza 28.04.2018 tarihinde e-başvuru yoluyla yapılan başvuruda; başvuran tarafından …Üniversitesinde özel güvenlik birim şefi olarak çalıştığı, sürekli işçi kadrosunda istihdam edilme talebiyle idareye başvurduğu, ancak hakkında yapılan güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle talebinin reddedildiği ifade edilerek söz konusu kadroda istihdam edilmek suretiyle mağduriyetinin giderilmesi talep edilmektedir.

II. BAŞVURUNUN İNCELENMESİ VE DOSTANE ÇÖZÜM SÜRECİ
2. 6328 sayılı Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun “Kurumun görevi” başlıklı 5’inci maddesinin birinci fıkrasında, Kamu Denetçiliği Kurumunun, idarenin işleyişi ile ilgili şikâyet üzerine, idarenin her türlü eylem ve işlemleri ile tutum ve davranışlarını; insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden incelemek, araştırmak ve idareye
önerilerde bulunmakla görevli olduğu düzenlenmiştir.
3. 28/03/2013 tarihli ve 28601 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanununun Uygulanmasına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “Şikâyete konu talebin idarece yerine getirilmesi” başlıklı 27’nci maddesinin birinci fıkrasında, inceleme ve araştırma devam ederken Kamu Denetçiliği Kurumunun tarafları dostane çözüme davet edebileceği, ikinci fıkrasında da şikâyete konu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı vererek inceleme ve araştırmasını sonlandıracağı, “Dostane çözüm kararı” başlıklı 33/A maddesinde şikâyet konusu talebin ilgili idare tarafından yerine getirilmesi veya şikâyetin çözüme
kavuşturulduğunun taraflarca Kuruma bildirilmesi hâlinde dostane çözüm kararı verileceği hükmüne
yer verilmiştir.
4. Bu kapsamda, başvuran tarafından Kurumumuza gönderilen 24.05.2018 tarihli yazıda başvuranın sürekli işçi kadrosunda istihdam edilme talebinin idarece yerine getirildiği, bu suretle mağduriyetinin giderildiği beyan edilmiştir.

KARAR
Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde başvuru konusu talebin ilgili idare tarafından yerine
getirildiği bu suretle mağduriyetinin giderildiği beyan edilmiştir.

Kamu Denetçiliği kararı için tıklayınız.

ADRES
Yenibosna Merkez Mh. Nigar Sk. No: 21 / 1 - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 212 903 01 01
E-POSTA
bahpas@bahpas.com

İletişim Formu

Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

YUKARI