Kamu İhale Kurumu Hizmet Alım İhalelerine İlişkin Duyuru Yayımladı

Kamu İhale Kurumu Hizmet Alım İhalelerine İlişkin Duyuru Yayımladı

Kamu İhale Kurumu Hizmet Alım İhalelerine İlişkin Duyuru Yayımladı

Kamu İhale Kurumu Hizmet Alım İhalelerine İlişkin Duyuru Yayımladı

HİZMET ALIMI İHALELERİNDE İHALE BİLGİLERİNE İLİŞKİN FORMUN DOLDURULMASI

Kamu İhale Genel Tebliğinin “Hizmet alımı ihalelerinde iş tanımı ve ihale bilgilerinin EKAP’a kaydedilmesi” başlıklı 69.2 inci maddesi ile hizmet alımı ihalelerinde, Kurum tarafından hazırlanan ve işçilik giderinin yaklaşık maliyet içerisindeki ağırlık oranı, işin sürekli nitelik taşıyıp taşımadığı gibi bilgileri içeren formun, idareler tarafından doldurularak EKAP’a kaydedilmesi ve formun bir örneğinin, ihale işlem dosyasında saklanması gerektiği düzenlenmiş olup, 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında hizmet alımının, personel çalıştırılmasına dayalı olup olmadığının ya da niteliği itibarıyla bu sonucu doğurup doğurmadığının tespitinin, bu formda yer alan beyanlar esas alınarak yapılacağı ifade edilmiştir.

Bu çerçevede söz konusu formun;

a. 4734 sayılı Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi kapsamında yer alan idarelerin 4734 sayılı Kanuna göre gerçekleştirdiği tüm hizmet alımı ihalelerinde zorunlu olarak EKAP üzerinden doldurulması gerekmektedir.
b. Doğrudan temin yöntemi ile gerçekleştirilen hizmet alımları ile (a)’da belirtilenler dışında kalan hizmet alımı ihaleleri açısından ise ihale ya da doğrudan temin işlemleri menüsündeki hazır belgeler bağlantısı içerisinden kullanıcı bilgisayarlarına indirilerek doldurulabilmesine imkân sağlanmıştır.

Tüm idarelere önemle duyurulur.

İlgili duyuru metnine ulaşmak için tıklayınız.

ADRES
Yenibosna Merkez Mh. Nigar Sk. No: 21 / 1 - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 212 903 01 01
E-POSTA
bahpas@bahpas.com

İletişim Formu

Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

YUKARI