Taşerondan Kadroya Geçen İşçilerin YHK Kararlarından Faydalanması İçin Sendika Üyesi Olması Gerekir mi?

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilerin YHK Kararlarından Faydalanması İçin Sendika Üyesi Olması Gerekir mi?

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilerin YHK Kararlarından Faydalanması İçin Sendika Üyesi Olması Gerekir mi?

Taşerondan Kadroya Geçen İşçilerin YHK Kararlarından Faydalanması İçin Sendika Üyesi Olması Gerekir mi?

Bilindiği üzere 696 sayılı KHK kapsamında taşerondan kadroya geçen sürekli işçilerin kadroya geçiş sonrasında “ücret, mali ve sosyal haklarının” belirlenmesinde esas alınacak  “süresi en son sona erecek Yüksek Hakem Kurulu kararı” 12 Nisan’da yayımlanmıştı. Daha önce ayrıntılı şekilde ifade etmiş olsak da tekrar özetlememiz gerekirse;

  • Kamu kurumlarında ve belediye şirketlerinde kadroya geçen tüm taşeron işçiler, açıklanan ücret zamları ile mali ve sosyal haklardan 31.10.2020 tarihine kadar faydalanacak,
  • Sendikaya üye olsun veya olmasın, kadroya geçen tüm taşeron işçiler bu haklardan faydalanacaktı.

Fakat taşerondan kadroya geçen işçilerden kadroya geçişten önce herhangi bir toplu iş sözleşmesine tabi olmayan, sendika üyesi olmayan, ya da tabi olduğu toplu iş sözleşmesinin yürürlük süresi dolmuş olanların;

“375 Sayılı KHK’nın Geçici 23. Maddesi  Uyarınca İdarelerce Sürekli  İşçi  Kadrolarına  Geçirilen  İşçilerin  Ücret  ile  Diğer  Mali  ve  Sosyal  Hakların Belirlenmesinde Esas Alınacak Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri” nden sendika üyesi olma ya da dayanışma aidatı ödemek sureti ile mi yararlanacağı konusunda bir takım tereddütler hasıl olmuştur.

Konu ile ilgili bir çok kamu kurum ve kuruluşu ÇSGB’den görüş istemiştir. Konu ile alakalı bir görüş yazısında Bakanlık;

  • Sürekli işçi kadrolarına geçen işçilerin geçiş öncesinde çalıştıkları alt işveren iş yerleri için imzalanmış olan toplu iş sözleşmelerinin yok  hükmünde olmadığı ve  yürürlük sürelerinin sonuna kadar  geçerli  olduğu, bu  nedenle geçişten önce çalıştığı alt işveren iş yeri için imzalanmış olan toplu  iş  sözleşmesinden  taraf  sendikaya  üye  olarak  ya  da  dayanışma  aidatı  ödemek  suretiyle yararlanan  işçilerden  üyelik  ve  dayanışma aidatlarının  kesilmesine  devam edilmesinin  gerektiği,
  • Toplu  iş  sözleşmesi  bulunmadığından  veya  sona  erdiğinden  Bakanlığın resmi internet sitesinde 12/04/2018 tarihinde yayımlanan toplu iş sözleşmesinden yararlanan işçilerden
    ise üyelik veya dayanışma aidatı kesilemeyeceği şeklinde görüş yayımlamıştır.

05.06.2018 tarihinde yine aynı konuda yayımlanan görüş yazısında daha farklı bir konuya değinilerek; geçişten önce herhangi bir toplu iş sözleşmesine tabi olmayan, sendika üyeliği bulunmayan veya geçişten önce toplu iş sözleşmesi yürürlük süresi dolmuş işçilerin;

Taşeron olunan dönemde imzalanmış ve  yürürlük süresi halen devam eden (örneğin 31.12.2018’e kadar devam eden) toplu iş sözleşmelerinden faydalanmak istemeleri durumunda ancak dayanışma aidatı ödeyerek yahut ilgili sendikaya üye olarak faydalanacakları konusunda görüş bildirilmiştir.

Yani alt işveren bünyesinde iken sendika üyesi olmayıp, toplu iş sözleşmesinden  faydalanmayan  işçilerin,  mevcut  durum  itibariyle  söz  konusu  toplu  iş sözleşmesinden (31.12.2018 itibariyle son bulacak toplu iş sözleşmesi) yararlanamayacağı ,

Ancak; toplu iş sözleşmesine taraf sendikaya üye olarak üyeliklerinin taraf işçi sendikasınca işverene bildirildiği tarihten itibaren; veya dayanışma aidatı ödeyerek  talep  tarihi  itibariyle  süresi  devam eden toplu iş sözleşmesinden yararlanabileceği değerlendirilmektedir.

Sonuç olarak 696 sayılı KHK kapsamında taşerondan kadroya geçen işçilerin öncesinde hiç toplu iş sözleşmesine tabi olmamaları, ya da sendika üyesi olmamaları durumunda yani alt işveren döneminden devam eden bir toplu iş sözleşmeleri yoksa; 12 Nisan tarihli YHK kararlarından faydalanmaları için sendika üyesi olmalarına ya da dayanışma aidatı ödemelerine gerek kalmadığı düşünülmektedir.

Fakat ilgili Bakanlık görüşüne göre; alt işveren döneminden devam eden toplu iş sözleşmesi varsa bu hükümlerinden faydalanmaları için (örneğin 31.12.2018 tarihinde sona erecek olan TİS) sendika üyesi olmaları ya da dayanışma aidatı ödemeleri gerekir.

Ayrıca bir diğer önemli husus ise, taşeron olunan dönemde imzalanıp yürürlük süresi halen devam eden toplu iş sözleşmesine tabi olan işçiler ise; toplu  iş  sözleşmesinden  taraf  sendikaya  üye  olarak  ya  da  dayanışma  aidatı  ödemek  suretiyle yararlandıkları için bu işçilerden  üyelik  ve  dayanışma aidatlarının  kesilmesine  devam edilmesi konusunda görüş bildirilmiştir.

ADRES
Yenibosna Merkez Mh. Nigar Sk. No: 21 / 1 - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 212 903 01 01
E-POSTA
bahpas@bahpas.com

İletişim Formu

Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

YUKARI