İşçi Sendikaları Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler için Ne Zaman Yetki Tespitinde Bulunabilecek?

İşçi Sendikaları Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler için Yetki Tespitinde Bulunabilecek mi?

İşçi Sendikaları Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler için Ne Zaman Yetki Tespitinde Bulunabilecek?

İşçi Sendikaları Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler için Yetki Tespitinde Bulunabilecek mi?

12 Nisan tarihinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan Yüksek Hakem Kurulu kararları kapsamında açıklanan ücret zamları ile mali ve sosyal haklardan kamu kurumlarında ve belediye şirketlerinde kadroya geçen tüm taşeron işçiler,  31.10.2020 tarihine kadar faydalanacaktır.

Daha önce belirttiğimiz üzere bahsi geçen işçilerin bu haklardan faydalanmaları için sendikaya üye olmaları şartı kesinlikle yoktur. Sendikaya üye olsun veya olmasın, kadroya geçen tüm taşeron işçiler bu haklardan faydalanacaktır.

Esas konumuza gelecek olursak; 696 sayılı KHK ile 31.10.2020 tarihine kadar, kadroya geçen taşeron işçiler ile ilgili olarak işçi sendikalarının yeniden yetki alma ve toplu iş sözleşmesi yapma imkanları kalmamıştır.

12 Nisan’da yayımlanan bu kararlar; 3 yıllık geçiş süresince toplu iş sözleşmesi yerine ikame edecek, mali ve sosyal hakların çerçevesini belirleyen geçiş düzenlemesidir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan işçiler için sendikalar; ancak 31.10.2020 tarihinden sonra YETKİ TESPİT İSTEMİNDE BULUNABİLECEKTİR. Bu tarihe kadar yeni bir toplu iş sözleşmesi gibi bir olanak bulunmamaktadır.

Tüm yazılarımızda defaatle belirttiğimiz üzere kısaca özet geçersek;

  • Sendika üyesi olsun veya olmasın kamu kurum ve kuruluşlarına geçişi yapılan tüm taşeron işçilerin ücret mali ve sosyal hakları Yüksek Hakem Kurulu tarafından bağıtlanan ve ÇSGB tarafından ilan edilen 01.01.2018-31.10.2020 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesine göre belirlenecek.
  • Geçiş sonrası tescil edilen işyerlerinde, taşeron dönemde atanan sendika temsilcilerinin görevleri sona erecek ve 6356 sayılı kanundan sağlanan hak ve güvencelerden faydalanmayacaktır.

Bu işyerlerinde yeniden yetki belgesi alınıncaya kadar resmi olarak temsilci ataması yapılamayacaktır. Ancak söz konusu işyerlerinde işçilerin sorunlarının takip ve çözümü için fiilen temsilci ataması yapılabilecektir. Fakat yukarıda belirttiğimiz gibi fiilen belirlenen bu temsilcilerin 6356 sayılı kanuna dayanan hak ve güvenceleri bulunmayacak.

Alt işveren döneminden gelen ve yürürlükte olan Toplu iş sözleşmesi bulunan iş yerlerinde (örneğin Aralık 2018’de bitecek bir toplu iş sözleşmesi farzedelim) TİS süresi bitimine kadar sendikaların aidat talebinde bulunulup bulunulmayacağı konusunda bir takım tereddütler bulunmaktadır. Fakat ilgili toplu iş sözleşmesine taraf olan taşeron şirket fiilen ortadan kalktığından, ilgili kesintilerin yapılmaması gerektiğini değerlendirmekteyiz.

Bir diğer husus ise; Toplu iş sözleşmesinin geçişten önce sona erdiği iş yerlerinde sendikalar aidat talebinde bulunamayacaktır. İdarelerin bu konuyu dikkate alması gerekmektedir.

ADRES
Yenibosna Merkez Mh. Nigar Sk. No: 21 / 1 - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 212 903 01 01
E-POSTA
bahpas@bahpas.com

İletişim Formu

Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

YUKARI