Eşi Kamu İşçisi Olan Memur Çocuk Yardımı Alabilir mi? - Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

Eşi Kamu İşçisi Olan Memur Çocuk Yardımı Alabilir mi?

Eşi Çocuk Yardımı Alan Memurun Çocuk Yardımı Hakkı Nasıl Belirlenecektir?

Eşi Kamu İşçisi Olan Memur Çocuk Yardımı Alabilir mi?

Eşi Çocuk Yardımı Alan Memurun Çocuk Yardımı Hakkı Nasıl Belirlenecektir?

Gerek kamu kurum ve kuruluşlarında kadroya geçen gerekse belediye şirketlerine geçen işçilerin; kadroya geçiş sonrasında “ücret, mali ve sosyal haklarının” belirlenmesinde esas alınacak  “süresi en son sona erecek Yüksek Hakem Kurulu kararı” 12 Nisan tarihinde Resmi Gazetede yayımlanmıştı.

Kadroya geçişi gerçekleşen tüm işçiler için 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri geçerli olacağı gibi, yayımlanan toplu iş sözleşmesi hükümleri de geçerli olacaktır.

İlgili hükümlere göre işçilere çocuk yardımı veya zammı altında çocuk parası ödenmektedir.

Aylık Ücretle Birlikte Ödenen Sosyal Yardımlar başlığı altında; İşçilere, üç çocukla sınırlı olmak üzere her bir çocuk için her ay 25,00(yirmibeş)TL çocuk yardımı yapılır.
Memurlara dair sosyal yardımlara bakarsak; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 202. maddesine göre;

AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ:

Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için  çocuklarından herbiri için de  “250” gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı)” aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.

Esas konumuza gelecek olursak; Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. 
Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.
Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

“Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.” hükmü oldukça açıktır.

Memur kişinin eşi işçi olarak çalışıyor ve aynı zamanda bireysel veya toplu iş sözleşmesinden yararlanarak çocuk yardımı alıyor ise; memur eşe çocuk yardımı ödenirken işçi olan eşe ödenen tutar dikkate alınır. 

Eğer ki işçi eş; memur eşe ödenen çocuk yardımından daha fazla tutarda çocuk yardımı alıyor ise; memur eşe çocuk yardımı ödemesi yapılmayacaktır.

Bir diğer durum ise; işçi eşe ödenen çocuk yardımı tutarı memur eşe ödenen çocuk yardımı tutarından daha az ise memur eşe aradaki fark kadar ödeme yapılır. Yani işçi eşe ödenen çocuk yardımı memur eşe ödenen yardımdan mahsup edilecektir.

Somut bir örnek üzerinden anlatacak olursak taşerondan kadroya geçen bir işçiye toplu iş sözleşmesi gereği bir çocuğu için 25 lira kadar çocuk yardımı yapılmış olsun. Memur eş için aynı çoçuğa öngörülen çocuk yardımı 50 lira ise; memur eşe yapılacak çocuk yardımı ödemesinden işçi eşin almış olduğu 25 liralık çocuk yardımı düşülerek memura kalan miktar verilir.

ADRES
Yenibosna Merkez Mh. Nigar Sk. No: 21 / 1 - Bahçelievler / İSTANBUL
TELEFON
+90 212 903 01 01
E-POSTA
bahpas@bahpas.com

İletişim Formu

Bahçelievler Belediyesi Personel A.Ş.

YUKARI